maanantai 25. kesäkuuta 2018

Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä –hanke 2016 - 2019


Vähikkälän Suvipuodilla Keskiviikkona 11.7.2018 klo 11:00

Vähikkälän kyläturvallisuussuunnitelmasta kertomassa Kristiina Mattila-Nousiainen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta.

Tilaisuudessa käydään läpi kylän turvallisuusongelmia ja keskustellaan turvallisuussuunnitelmasta. Samalla mietitään kyläkyselyn tarve ja laajuus, sekä sen työstämistapa.

Miksi?

Oman toiminnan merkitys haja-asutusalueella on ratkaisevaa hätätilanteessa.

Asukkaan osaaminen ja valmius toimia itse, ennen avun saapumista usein pitkien etäisyyksien päästä, toisinaan huonokuntoisia teitä pitkin, voi vaikuttaa apua tarvitsevan selviytymiseen hengissä. Oikea- aikainen alkusammutus, elvytys sekä varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin ratkaisevat tilanteesta selviytymisen.

Tervetuloa!

Vähikkälän väljämä ja Vähikkälän VPK