Yhdistykset


Kesijärven Suojeluyhdistys ry

Hoitokalastukset jatkuivat viime vuonna Kesijärvellä. Saalista saatiin 12 400 kiloa särkikaloja ja pientä ahventa. Tarkoitus on jatkaa hoitokalastusta tänäkin keväänä. Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen -hankkeessa hoitokalastuksen on todettu olevan keskeinen ja perusteltu kunnostustoimi Kesijärvellä.

puheenjohtaja Atte Alhainen, puh 050 555 3770 tai atte.alhainen@gmail.com
rahastonhoitaja ja jäsenasiat Auli Kaila, puh. 050 494 6855 tai auli.kaila@hotmail.com.


Leipijärven  Suojeluyhdistys ry

Perustettu v. 1973 huolehtimaan järven vesien suojelusta. Vesinäytteet otamme järvestä muutaman vuoden välein. Yhdistyksen n. 45 jäsenen puolesta hoidamme jätehuollon neljän keräyspisteen kautta. Suojeluyhdistys hoitaa järven kalakantaa yhdessä kalastuskunnan kanssa. Tiedotuksen hoidamme ilmoitustauluilla jätepisteiden yhteydessä sekä jäsentiedotteilla.
                            
puheenjohtaja Krista Suokas, puh 040 198 9990 tai krista.suokas@turku.fi
  

Ojajärven suojeluyhdistys ry

http://ojajarvensuojeluyhdistys.net

puheenjohtaja: Päivi Lehtonen.
sähköposti: puheenjohtaja@ojajarvensuojeluyhdistys.net


Toivan Martat ry

puheenjohtaja Marja Kekki puh. 0500 427 520 toivanmartat@hotmail.com
sihteeri Liisa Pietilä

 

 


Valajärven suojeluyhdistys

Valajärven suojeluyhdistys pyrkii kokoamaan Valajärven vesiensuojelusta ja käytöstä kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja yhteisöt keskitettyyn ja yhtenäiseen toimintaan järven säilyttämiseksi puhtaana ja kelvollisena virkistys- ja kalastuskäyttöön. Tämän tehtävän puitteissa yhdistys kerää tietoja järven tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, valistaa ja neuvoo, tekee esityksiä, pyrkii ehkäisemään ristiriitojen syntymistä vesiensuojelua koskevissa kysymyksissä sekä ylläpitää yhteyttä viranomaisiin, alueen kalastuskuntiin sekä muihin tahoihin. Lisäksi yhdistys hoitaa keskitetysti Valajärven mökkiläisten jätehuollon.

puheenjohtaja Pekka Koskinen, puh. 0400 444 618 tai Pekka.Koskinen@bravelogistics.fi



Vähikkälän ja Sauvalan VPK ry

Vähikkälän VPK toimii JPKKY:n kautta Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana. 

Maaniityntie 18, 12450 Vähikkälä

vpk@vahikkala.fi



päivitetty: 11.10.2020